5 sposobów na poprawę gleby za pomocą azotanu wapnia

5 sposobów na poprawę gleby za pomocą azotanu wapnia

Saletra wapniowa jest związkiem chemicznym stosowanym od dziesięcioleci do ulepszania gleby. Może być stosowany w ogrodzie, aby wspomóc wzrost roślin, dostarczając im niezbędnych składników odżywczych.

Azotan wapnia jest bardzo powszechnym i skutecznym sposobem ulepszania gleby zarówno w celach komercyjnych, jak i mieszkaniowych. Jednak zakup i stosowanie na dużą skalę może być dość drogie. Mając to na uwadze, niektórzy zwrócili się ku alternatywnym metodom zwiększania poziomu azotanu wapnia w glebie, takim jak dodanie popiołu drzewnego lub mączki kostnej.

Niektóre z tych alternatyw obejmują:

– Dodawanie popiołu drzewnego ze spalania drewna lub innych materiałów roślinnych

– Dodanie mączki kostnej z kości zwierzęcych

– Dodanie proszku wapiennego, który można znaleźć w większości centrów ogrodniczych

Co to właściwie jest saletra wapniowa

Azotan wapnia to związek chemiczny o wzorze Ca(NO3)2. Jest to biała substancja stała, rozpuszczalna w wodzie i alkoholu. Azotan wapnia można zsyntetyzować przez traktowanie kwasu azotowego tlenkiem wapnia.

Azotan wapnia był używany od wieków jako nawóz, ale ostatnio zwrócono na niego uwagę ze względu na jego potencjalne zastosowanie w materiałach wybuchowych.

Jak stosować saletrę wapniową

Saletra wapniowa jest związkiem chemicznym używanym do produkcji fajerwerków oraz jako nawóz. Ma również wiele zastosowań przemysłowych.

Azotan wapnia jest jedną z najpowszechniejszych soli na świecie. Po raz pierwszy został odkryty w 1746 roku przez szwedzkiego chemika Carla Wilhelma Scheele, który nazwał go „azotanem wapiennym”.

Poziomy pH gleby i ich wpływ na płodność

Poziomy pH gleby są miarą tego, jak kwaśna lub zasadowa jest gleba. Mierzy się go w skali od 0 do 14, gdzie 7 jest neutralne. Poziom pH niższy niż 7 wskazuje na kwaśną glebę, a poziom pH wyższy niż 7 wskazuje na glebę zasadową.

Żyzność gleby zależy od obecności w glebie składników odżywczych, takich jak fosfor i potas, na które wpływa poziom pH. Jeśli chcesz zwiększyć żyzność, musisz zwiększyć poziom ph gleby, dodając wapno lub nawóz.

Stwierdzono, że poziomy pH gleby mają znaczący wpływ na wzrost i plonowanie roślin. Na przykład rośliny o wysokim poziomie pH rosną bardziej energicznie niż rośliny o niskim poziomie pH, ponieważ mogą wchłonąć więcej składników odżywczych z otoczenia.

Autor: https://www.centro-chem.pl/pl/produkty/azotan-wapnia-1

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments