Biznes rozliczany w zaufaniu

Biznes rozliczany w zaufaniu

Około 60 proc. dorosłych Polaków deklaruje zaufanie do swojego banku, takiego samego zdania jest 95 proc. ankietowanych przedsiębiorców – wynika z badania przeprowadzonego w pierwszej połowie tego roku przez TNS Polska dla Związku Banków Polskich. Autorzy badania zaznaczają, że osobiste doświadczenie w relacji z bankiem odgrywa bardzo ważną rolę w ocenie instytucji finansowych. Klienci banków oceniają je bowiem lepiej i deklarują wobec nich wyższy poziom zaufania niż statystycznie mniej „ubankowiony” ogół społeczeństwa.

Nie od dziś wiadomo, że podstawą działalności w branży usług finansowych jest właśnie zaufanie. Ten trudno policzalny element dotyczy zarówno marki, jak i człowieka, który ją reprezentuje. To również kluczowy warunek w bankowej franczyzie. Zaufania potrzebuje organizator systemu, który poszukuje franczyzobiorców. To w jego gestii leży budowanie zaufania do marki. Jego rolą jest również możliwie najlepsze rozpoznanie potrzeb klienta i przełożenie tej wiedzy na dobre produkty finansowe: tanie, łatwo dostępne oraz takie, które franczyzobiorca będzie mógł odpowiedzialnie polecić swoim klientom. Bo jego praca również opiera się na zaufaniu. To potrzeba szczególnie wyraźna na małych lokalnych rynkach, na których na ogół działają placówki partnerskie.

W małym mieście franczyzobiorca banku jest często osobą rozpoznawalną, nierzadko lubianą i niemal zawsze wiarygodną. Ta swoista synergia zaufania, do marki oraz do człowieka, który ją reprezentuje na lokalnym rynku, Skutkuje sprzedażą i satysfakcją klienta.

Ostatnim, choć równie ważnym elementem, jest zaufanie w relacjach z partnerami. Na nim opiera się prawdziwe partnerstwo. Wyrazem tego partnerstwa jest w Meritum Banku Rada Partnerów, z którą wypracowujemy najlepsze dla sieci rozwiązania. Naszych franczyzobiorców nie ograniczamy też zakazem konkurencji – to wyraz zaufania, ale i pewności, że dobrego systemu nie trzeba bronić, ograniczając wolność partnera. Dobry system obroni się sam.

Rynek placówek bankowych na licencji wrócił do formy, choć nie wszystkie sieci partnerskie wyszły cało z kryzysu. Franczyzę rozwijają dziś tylko banki o ugruntowanej renomie i wysokim poziomie zaufania.

Można powiedzieć, że obecna sytuacja na rynku sprzyja inwestycjom we franczyzę bankową. Gospodarka okrzepła już po kryzysie, systematycznie rośnie konsumpcja, powoli odczuwamy też

O oznaki ożywienia gospodarczego. To optymalne warunki dla uruchomienia placówki bankowej. Nie są one jednak jedynym warunkiem sukcesu. Nawet najlepsza koniunktura nie zastąpi bowiem wysiłku franczyzobiorcy – jego inicjatywy, zaangażowania i kapitału zaufania, jaki wnosi we współpracę.

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments