Czym jest metoda ścieżki krytycznej?

Czym jest metoda ścieżki krytycznej?

Reklama: http://geograf-geodezja.pl

Metoda ścieżki krytycznej (CPM) to metodyka zarządzania projektami często wykorzystywana przez kierowników projektów budowlanych do określenia czasu, jaki powinien zająć projekt od rozpoczęcia do zakończenia.

Metoda ścieżki krytycznej odnosi się do sekwencji czynności, których wykonanie trwa najdłużej i to one decydują o czasie zakończenia projektu. Zadania wzdłuż ścieżki krytycznej są krytyczne, ponieważ opóźnienie któregokolwiek z tych zadań powoduje opóźnienie w zakończeniu całego projektu.

1. Zarys zadań projektu
Kierownicy projektów tworzą listę wszystkich możliwych zadań, które są wymagane. Z nakreślonych zadań kierownicy mogą określić, które zadania w projekcie są najważniejsze i podzielić je na mniejsze części dla łatwiejszego zarządzania.


2. Zidentyfikuj zależności między zadaniami
Kierownicy projektów zwracają uwagę na zależności i sekwencje zadań podczas określania ścieżki krytycznej w analizie ścieżki krytycznej. Zazwyczaj niektóre zadania są zależne od innych, dlatego też można rozpocząć określone zadania dopiero po zakończeniu innych. Dlatego kierownicy powinni zidentyfikować wszystkie zależności między zadaniami i zaplanować je tak, aby żadne zadanie nie zostało wykonane poza kolejnością.


3. Tworzenie diagramu sieci ścieżki krytycznej
W metodzie ścieżki krytycznej kierownicy projektów rysują diagram sieci ścieżki krytycznej pokazujący, które zadania muszą być wykonane i w jakiej kolejności. Głównie kierownicy tworzą diagram sieciowy pokazujący sekwencje zadań za pomocą strzałek i pól lub węzłów. Strzałki wskazują na kolejne czynności. Kierownicy wskazują identyfikator zadania w polach, podczas gdy czasy trwania zadania są wskazane powyżej lub poniżej węzłów lub wzdłuż linii strzałek.


4. Oszacuj czas trwania każdego zadania
W metodzie ścieżki krytycznej, aby określić czas trwania projektu, kierownicy określają czas trwania każdej czynności. Kierownicy projektów przypisują czas trwania zadań na podstawie swoich wcześniejszych doświadczeń. Czas trwania poszczególnych zadań powinien być realistyczny, aby zapewnić, że cały projekt zostanie ukończony w szacowanym czasie.

5. Oblicz ścieżkę krytyczną
Najdłuższa ścieżka w sieci to ścieżka krytyczna i jest ona używana do określenia czasu trwania projektu od rozpoczęcia do zakończenia.
Warto zauważyć, że chociaż najdłuższa ścieżka jest ścieżką krytyczną, długość ścieżki krytycznej jest zwykle oparta na ogólnym czasie trwania realizacji zadań wzdłuż tej ścieżki, a nie na liczbie zadań.
Aby ustalić ścieżkę krytyczną i czas trwania projektu, menedżerowie używają technik przechodzenia do przodu i przechodzenia do tyłu.

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments