Prywatne przedszkole – Interes dziecinnie prosty cz.1

Prywatne przedszkole – Interes dziecinnie prosty cz.1

Każdy, kto chce otworzyć przedszkole, ma kilka możliwości zapewnienia sobie dodatkowych środków na start. Przychody to nie tylko czesne pobierane od rodziców. W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, do 2013 roku, na założenie nowych placówek, Unia Europejska przeznaczyła 243 min euro, które zostaną przyznane w konkursie. Zatem zarówno samorząd, jak i osoba prywatna mają możliwość uzyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności. W przypadku miast, można starać się o dotacje z gmin, co jest czasochłonne i nie zawsze się udaje. Dotacje z samorządów dla prywatnych przedszkoli, przysługują na każde dziecko, w wysokości co najmniej 40 proc. ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolach publicznych (około 250 zł na dziecko miesięcznie). Tu należy pamiętać o terminowym składaniu wniosku o dotację na rok następny, czyli nie później niż do 30 września każdego roku. Niestety gminy często nie posiadają środków i płacą z opóźnieniem. Od tego roku zaś, na dofinansowanie powstającego przedszkola, ale tylko na terenach małych miasteczek i wsi, będzie można liczyć na pomoc Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Maksymalna wysokość pomocy na założenie tzw. mikro-przedsiębiorstwa wynosi 300 tys. zł.

Budujemy bezpiecznie

Otwierając przedszkole, musimy spełniać określone normy, które w znacznym stopniu różnią się, w zależności czy przedszkole otwieramy na wsi, czy w mieście. W obu przypadkach normy są rygorystyczne, ale wynikają przede wszystkim z potrzeby zapewnienia dzieciom odpowiedniego standardu higieny i bezpieczeństwa.

Schody zaczynają się, gdy lokal dostosowujemy do użytkowania. Aby otrzymać zgodę na uruchomienie przedszkola, lokal musi spełniać wszelkie normy dotyczące: powierzchni, jakości wody, liczby i usytuowania sanitariatów, niezbędnego wyposażenia, oświetlenia i wentylacji. Wszystkie warunki techniczne, jakie muszą spełniać przedszkola ustalają wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne na podstawie własnych doświadczeń, a więc nie ma określonych aktów prawnych. Dodatkowo, swoją opinię wystawia także Państwowa Straż Pożarna. Po pierwsze, placówkę można założyć tylko w obiekcie, którego pomieszczenia mają wysokość przynajmniej 3 m.

SPIS TREŚCI

http://skleptransgaz.pl/prywatne-przedszkole-interes-dziecinnie-prosty-cz-1/
http://skleptransgaz.pl/prywatne-przedszkole-interes-dziecinnie-prosty-cz-2/
http://skleptransgaz.pl/prywatne-przedszkole-interes-dziecinnie-prosty-cz-3/
http://skleptransgaz.pl/prywatne-przedszkole-interes-dziecinnie-prosty-cz-4/

Facebook Comments
2 comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments