Z czego składa się egzamin na prawo jazdy?

Z czego składa się egzamin na prawo jazdy?

Z czego składa się egzamin na prawo jazdy?

Przepisy dotyczące egzaminu państwowego na prawo jazdy Warszawa co jakiś czas się zmieniają. Jak to wygląda na chwilę obecną? Oto wszystkie najważniejsze informacje.

Egzamin teoretyczny

Egzamin państwowy standardowo składa się z dwóch części. Na początek należy zdać egzamin teoretyczny – bez tego nie można ruszyć na plac i miasto. Aby do niego przystąpić, należy posiadać dowód osobisty, paszport lub zatwierdzoną kartę pobytu. Egzamin teoretyczny na prawo jazdy Warszawa ma formę testu. Odbywa się natomiast w sali komputerowej. Łącznie kursanci muszą odpowiedzieć na 32 pytania: 20 dotyczy wiedzy podstawowej, a pozostałe wiedzy specjalistycznej. Każde pytanie jest definiowane poprzez wysoki, średni albo niski stopień znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Można otrzymać kolejno 3, 2 lub 1 punkt. Aby pozytywnie zdać egzamin teoretyczny – i potem przystąpić do egzaminu praktycznego – należy zdobyć łącznie 68 punktów. Maksymalnie jest natomiast do zdobycia 74 oczek, czyli istnieje pewien margines błędu.

Egzamin praktyczny

Tradycyjnie po egzaminie teoretycznym przychodzi czas na praktykę (jeśli poprzednia część została rzecz jasna zdana). W przypadku najbardziej popularnej kategorii wśród kursantów, czyli B, czas spędzony w ruchu drogowym musi wynosić minimum 40 minut (wcześniej jest oczywiście plan manewrowy). W trakcie części praktycznej należy wykazać się umiejętnościami, które potwierdzą, że dana osoba może samodzielnie siadać za kierownicą.

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments